אלבום תמונות – מזכרת נפלאה כל שנה אני עומדת בפני אותה בעיה כאשר אני מסיימת משלחת של חודשיים בארצות הברית. תמיד אני שואלת את עצמי מה לתת לחניכים