ביטוח אחריות מקצועית רפואית ביטוח אחריות מקצועית רפואית הוא מבין הביטוחים אשר נועדו על מנת להעניק לאנשים כיסוי והגנה כאשר הם עוסקים במקצועות חופשיים כמו מקצועות הרפואה