מלון בירושלים חשוב להזמין על פי צרכים מובנים מראש, אבל בשונה מלא מעט ערים אחרות בארץ ובעולם, הבחירה של בית המלון בירושלים שונה מעט ומצריכה דיון פרטני. בשונה