ביטוח אובדן כושר עבודה פעמים רבות מתרחש מצב אשר בו האדם נפגע במהלך עבודתו או חלב במחלה כשלהי, בעקובת כך אינו יכול להמשיך לעבוד בעבדותו שכמו שהיה